top of page

Zakres Usług

Obsługa prawna  Kancelarii Radcy Prawnego Karolina Jasińska obejmuje reprezentację oraz doradztwo prawne:

  •  reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi:

  • reprezentację przed organami administracji publicznej, urzędami;

  • redagowanie pism urzędowych:

  • doradztwo prawne w zakresie opracowywania i opiniowania umów;

  • mediacje na etapie sądowym jak i pozasądowym.

bottom of page