top of page

PODMIOTY PRAWNE

SPRAWY SPÓŁEK HANDLOWYCH 

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego

 • rejestracja zmian w KRS

 • rozwiązywanie i likwidacja spółek

 • przekształcenia, podziały spółek

 • restrukturyzacje podmiotów gospodarczych

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych

SPRAWY UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 • łączenie, podział I przekształcanie spółek,

 • postępowanie naprawcze w razie zagrożenia upadłością,

 • likwidacje spółek bez ogłoszenia upadłości,

 • postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu,

 • postępowanie upadłościowe z likwidacją majątku dłużnika,

 • postępowanie w przedmiocie pozbawienia dłużnika prawa prowadzenia działalności gospodarczej,

NEGOCJACJE Z KONTRAHENTEM  LUB DŁUŻNIKIEM

 • Negocjacje z kontrahentem dotyczą  postanowień i warunków przyszłej umowy dotyczącej działalności klienta.  

 • Kancelaria prowadzi także negocjacje z dłużnikami w celu ugodowego pozasądowego rozwiązania zaistniałego sporu.

SPORZĄDZANIE UMÓW

Kancelaria sporządza a także opiniuje pod względem prawnym umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA?
Umów się na poradę

bottom of page