top of page

WSPÓŁPRACA

Zasady współpracy w zakresie obsługi i wynagrodzenia każdorazowo dostosowane są do rodzaju klienta oraz stopnia skomplikowania sprawy i poniesionego nakładu pracy .

BK4A2325.jpg

Wynagrodzenie ryczałtowe

System wynagrodzenia ryczałtowego  dedykowany jest stałym klientom Kancelarii i polega na ustaleniu stałej kwoty za zlecane czynności obsługi prawnej. Stawka ryczałtowa jest to kwota brutto płatna w systemie miesięcznym. Jest to dogodny sposób rozliczenia,   bowiem bez względu na ilość jak i rodzaj spraw klient ponosi stałą opłatę za zlecone czynności.

bottom of page