top of page

KLIENCI INDYWIDUALNI

SPRAWY CYWILNE

 • sprawy wynikające z wszelkiego rodzaju umów,

 • sprawy o zapłatę z tytułu wymiany  dóbr i usług

 • z tytułu odszkodowań

 • sprawy z zakresu prawa własności

 • sprawy dotyczące nieruchomości

SPRAWY PRACOWNICZE

 • sprawy dotyczące zatrudnienia

 • spory sądowe

 • sporządzanie umów o pracę

 • opracowywanie regulaminów z zakresu prawa pracy

 • wypadki przy pracy

 • sprawy o zapłatę

EGZEKUCJA WIERZYTELNOŚCI

 • sporządzanie wezwań do zapłaty

 • egzekucja komornicza

SPRAWY GOSPODARCZE

 • zakładanie działalności gospodarczej

 • doradztwo prawne

 • wydawanie opinii prawnych

SPRAWY SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku

 • zachowek

 • dział spadku

 • doradztwo prawne

SPRAWY KARNE

 • reprezentacja osób pokrzywdzonych

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym jak i przed sądami 

 • dochodzenie  zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu  przestępstwa

Potrzebujesz pomocy prawnika?
Umów się na poradę:

bottom of page