top of page

SAMORZĄDY
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • sporządzanie pism, wniosków, skarg-

 • reprezentacja przed organami administracyjnymi

 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych-

 •  odwołania od decyzji administracyjnych,

 • -reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

SPRAWY CYWILNE

 • sprawy wynikające z wszelkiego rodzaju umów

 • sprawy o zapłatę z tytułu wymiany  dóbr i usług

 • z tytułu odszkodowań

 • sprawy z zakresu prawa własności

 • sprawy dotyczące nieruchomości

DORADZTWO PRAWNE

SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w sprawach związanych z bieżącą działalnością danej jednostki,  instytucji.

OPRACOWYWANIE UMÓW STATUTÓW REGULAMINÓW

Kancelaria sporządza a także opiniuje pod względem prawnym umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym. Sporządza i opiniuje statuty i regulaminy związane z funkcjonowaniem i organizacją danego podmiotu, instytucji.

SPRAWY PRACOWNICZE

 • sprawy dotyczące zatrudnienia-

 • spory sądowe-

 • opiniowane treści umów o pracę-

 • opracowywanie regulaminów z zakresu prawa pracy-

 • wypadki przy pracy

 • sprawy o zapłatę

DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI

 • negocjacje z dłużnikiem -

 • sporządzanie wezwań do zapłaty

 • egzekucja komornicza

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA?
Umów się na poradę

bottom of page