top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraKarolina Jasińska

Zmiana zapisów umowy w czasie epidemii


Większość dziedzin życia gospodarczego i społecznego zostało zaburzone poprzez wprowadzenie stanu epidemii. Konieczne stało się również szybkie reagowanie i weryfikowanie zawieranych umów pomiędzy przedsiębiorcami, by uniknąć niekorzystnych skutków niekiedy dla obu stron. Kodeks cywilnym zawarta jest tzw. " klauzula rebus sic stantibus". Przepis ten, w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, jeżeli wykonanie umowy wiązałoby się dla strony z trudnościami lub groziłoby stratą, a strony nie mogły tego przewidzieć, pozwala na zmianę zapisów umowy, zmianę świadczenia lub nawet jej rozwiązanie. Epidemia stanowi przykład nadzwyczajnej zmiany stosunków. Może dokonać tego sąd, lecz nie zawsze trzeba sięgać po ingerencję procesową, czasem wystarczą negocjacje i zawarcie porozumienia pomiędzy stronami.


#prawnik #sedziszówmłp. #Rzeszów #radcaprawny#karolinajasinska#kancelariasedziszow#umowy#przedsiębiorcy#pomocprawna

Comments


bottom of page