top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraKarolina Jasińska

Umowa o zachowaniu poufności

Celem zawarcia umowy o zachowaniu poufności jest zabezpieczenie informacji przedsiębiorstwa przed ich ujawnieniem. Umowa powinna zatem, z całą pewnością, definiować jakie informacje będą poufnymi.

W celu zabezpieczenia należytego przestrzegania zapisów umowy przez druga stronę zasadne jest umieszczenie w niej kary umownej jako sankcji za naruszenie jej postanowień i bezprawne ujawnienie danych dotyczących przedsiębiorstwa, będących tajemnicą.

#prawnik#sedziszowmłp#Rzeszów#radca prawny#umowa#tajemnicaprzedsiebiorstwa#radcaprawny#poradaprawna#pomocprawna#prawnik#rzeszow#ropczyce#powiatropczyckosedziszowski#sedziszowmlp

Comments


bottom of page