top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraKarolina Jasińska

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą?

Najem okazjonalny pozwala zabezpieczyć interesy wynajmującego w przypadku niesumiennego najemcy. Umowa zawarta z zachowaniem warunków formalnych, przewidzianych przez ustawodawcę, pozwala przeprowadzić szybszą eksmisję uciążliwego lokatora. Najemca musi wskazać lokal mieszkalny, do którego przeprowadzi się, kiedy umowa najmu okazjonalnego wygaśnie lub zostanie rozwiązana. Tutaj konieczne jest dostarczenie wynajmującemu oświadczenia podpisanego przez właściciela lokalu zastępczego.

Ponadto należy sporządzić w formie aktu notarialnego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się przez najemcę egzekucji oraz o zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie, który wskaże wynajmujący. Najemca nie powinien obawiać się podpisania takiej umowy. Jeżeli wywiązuje się ze swoich obowiązków niespodziewana eksmisja mu nie grozi. Kancelaria radcy prawnego Karolina Jasińska prowadzi doradztwo prawne w zakresie zawierania umów najmu okazjonalnego.

#prawniksedziuszowmlp#sedziszowmlp#prawnik#radcaprawny#umowanajmu#umowy#poradyprawne#pomocprawna

Comments


bottom of page